Les dades facilitades són confidencials, i s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Hanna Car Wash S.L., del qual Hanna Car Wash S.L. és responsable. Els sol·licitants autoritzen a Hanna Car Wash S.L. a cedir les dades a les societats del seu grup per tal d’atendre amb diligència la seva petició.

El sol·licitant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades enviant un correu a hanna@hanna.cat