La compra de la seva subscripció avui inclou una inscripció al Servei de renovació automàtica de la targeta Hanna, el que li permet mantenir còmodament la seva subscripció al servico de rentat. La inscripció al Servei de renovació automàtica de Hanna, autoritza a Hanna Carwash S.L. a carregar automàticament a la targeta de crèdit o dèbit a la renovació de la subscripció al preu actual (més les taxes aplicables), sense haver de prendre mesures addicionals, abans que caduqui la subscripció al producte.

Podeu cancel·lar el Servei de renovació automàtica de Hanna en qualsevol moment. Per a això, enviï un email a baja@hanna.cat

Informació general

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Titular: Hanna Carwash S.L.
 • Direcció: Cardenal Vives i Tutó, 20 08034 Barcelona
 • Contacte: hanna@hanna.cat o 932.058.978
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Full nº B-65289, Tom 3893, Secció 8a, Inscripció
 • CIF: B-65410144

 

I.- Usuaris;

 

L’accés ai / o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

 

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts;

 

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesius contra HANNA CARWASH SL o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del web.

 

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc &), es prohibeix:

 

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de HANNA CARWASH SL o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici al web d’Hanna CARWASH SL.

 

IV.- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis;

 

L’ús del Web es realitzarà sota l’única i exclusiva de l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per l’accés al web o als qualssevol dels seus serveis.

 

Sense perjudici de l’anterior, HANNA CARWASH SL, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al web, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin d’ aplicació.

 

V.- Modificació unilateral;

 

HANNA CARWASH SL podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i / o ús del web.

 

VI.- Hiperenllaços;

 

VI.I.

 

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del portal de HANNA CARWASH SL s’han de sotmetre a les condicions següents:

 

 • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal de HANNA CARWASH SL
 • No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Portal de HANNA CARWASH SL sense la prèvia autorització expressa de HANNA CARWASH SL.
 • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal de HANNA CARWASH SL ni sobre els serveis o continguts del mateix.
 • Excepte aquells signes que formin part del “hiperenllaç”, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a HANNA CARWASH SL, excepte autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment del “hiperenllaç” no implicarà l’existència de relacions entre HANNA CARWASH SL i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de HANNA CARWASH SLde els serveis i continguts oferts en aquest portal.
 • HANNA CARWASH SL no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el “hiperenllaç” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
 • Qualsevol “hiperenllaç” al Portal de HANNA CARWASH SL s’efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

VI.II.

El Portal de HANNA CARWASH SL posa a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. HANNA CARWASH SL no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

HANNA CARWASH SL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per HANNA CARWASH SL i que resultin accessibles a través del Portal de HANNA CARWASH SL.

VII.- Protecció de dades de caràcter personal;

VII.1.- Política de Privacitat HANNA CARWASH SL i / o les societats pertanyents o vinculades al Grup HANNA CARWASH SL demanen en diversos formularis del Portal dades personals i informació dels usuaris per al seu emmagatzematge i / o utilització en relació amb l’usuari. Les dades facilitades pels Usuaris s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent (en endavant, el “Responsable del Fitxer”). A cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà del Responsable del Fitxer informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, hauran de ser acceptades expressament per l’Usuari. El responsable del fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular: – a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el Portal. No obstant això, el Responsable del Fitxer podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’Usuari quan li sigui requerida per autoritats públiques en l’exercici de les funcions que tenen legítimament atribuïdes i conforme a les disposicions que resultin aplicables.- a adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua i el tractament o accés no autoritzat a aquestes dades. Sense perjudici d’això, a causa de les actuals condicions de seguretat a Internet, el Responsable del Fitxer no pot garantir l’ús il·lícit de la informació dels usuaris per part de tercers. En conseqüència, ni HANNA CARWASH SLni el Responsable del Fitxer garanteixen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que poguessin derivar-se d’alteració, pèrdua, el tractament, accés no autoritzat o l’ús il·lícit de la Informació dels Usuaris per part de tercers. L’Usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al responsable del fitxer degudament actualitzades. L’Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que HANNA CARWASH SL, les societats pertanyents o vinculades al Grup HANNA CARWASH SL i / o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades. VII.2 Registre d’Usuaris del Portal

La contractació, accés i ús de determinats serveis i aplicacions ofertes al portal requereix del registre previ de l’usuari a través del formulari de Registre General. Les dades aportades pels usuaris en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de HANNA CARWASH SL, SA, societat amb domicili social a Cardenal Vives o Tutó, 20, 08034 Barcelonad, Espanya, el tractament estarà subjecte a la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament. El Nom d’usuari i la contrasenya elegits per l’Usuari en el procés de registre són personals i intransferibles. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a custodiar d’una manera diligent el seu nom d’usuari i contrasenya, i adoptar les mesures que siguin necessàries per evitar la seva pèrdua, sostracció, divulgació a tercers o utilització no autoritzada. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent del seu Nom d’usuari i Contrasenya, sent l’únic responsable de la seva utilització il·lícita o contrària a aquestes condicions generals i les condicions particulars que en cada cas siguin aplicables.

 

VIII.- Ocupació de tecnologia “cookie”;

 

Descripció: Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al nostre navegador que escrigui al nostre disc dur, amb informació sobre el que hem estat fent per les seves pàgines. Tenen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que duri la sessió fins a una data futura especificada, a partir de la qual deixen de ser operatives. Per a més informació visita el web del Departament de Tractament de la Informació i Codificació depenent del Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya. Cookies emprades al Portal de HANNA CARWASH SL: HANNA CARWASH SL utilitza cookies per facilitar la navegació pel seu portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als Usuaris. Les cookies emprades a repsol.com s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni incloure virus en els seus textos. Així mateix, repsol.com no pot llegir les cookies implantades en el disc dur de l’usuari des d’altres servidors. Les cookies emprades a repsol.com es divideixen en dos tipus: Cookies de sessió i cookies permanents: Cookies de sessió: No s’emmagatzemen a la màquina de l’usuari; desapareixen quan finalitza la sessió. Dins d’aquest grup hi ha:

 

 • Serveis online per a clients d’Hanna Carwash SL
 • Accés a promocions i concursos exclusius per a usuaris registrats
 • Pantalles de mapes de la Guia Repsol Interactiva
 • Enregistrament de mapes, anotacions i fitxers adjunts a la Guia Repsol Interactiva
 • Agenda del motor a la secció de Motor i Competició
 • Compte de correu gratuït
 • Publicació de missatges en els fòrums
 • Descàrrega de fotografies personals
 • Subscripció a butlletins i alertes SMS
 • Compra de productes a la botiga de repsol.com

 

Cookies permanents: Tenen una data de caducitat llunyana en el temps. Romanen emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari després de finalitzar la sessió. Les cookies permanents utilitzades a repsol.com tenen diverses finalitats:

 

 • Preferències de l’usuari: emmagatzemen informació sobre les preferències de país i idioma de l’usuari a fi de poder mostrar els continguts de forma d’acord amb el seu perfil.
 • Missatges informatius / publicitaris: registren el nombre de vegades que es mostra a un Usuari un determinat missatge (generalment novetats al portal)
 • Anàlisi de recurrència al portal: generen un identificador (cadena de 32 caràcters) per a cada usuari anònim i el seu ordinador. Atès que en la major part de les visites al portal l’usuari no accedeix a una zona segura del portal en què necessiti identificar-se i que l’adreça IP des de la qual es connecta el mateix pot ser compartida, la identificació de l’usuari de forma anònima no és possible sense fer ús d’aquest tipus de cookies.

 

Hanna Carwash SL utilitza els serveis d’un tercer, incloent la tecnologia cookie, per al mesurament de la seva audiència. A l’adreça que s’indica a continuació http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs&region=sp és possible obtenir informació més detallada sobre la forma en què Hanna Carwash SL recorre als serveis d’un tercer per recopilar i utilitzar informació sobre el seu lloc web.

 

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les cookies emprades a repsol.com. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’Usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de repsol.com, podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles, en concret, les funcionalitats indicades en les cookies de sessió. En qualsevol cas, l’Usuari podrà eliminar les cookies de repsol.com implantades al seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del seu navegador.

 

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les cookies emprades a repsol.com. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’Usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les galetes o rebutgés expressament les galetes de repsol.com, podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles, en concret, les funcionalitats indicades en les cookies de sessió. En qualsevol cas, l’Usuari podrà eliminar les cookies de repsol.com implantades al seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del seu navegador.

IX.- Exclusió de garanties i responsabilitat;

HANNA CARWASH SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La falta de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i / o dels seus serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, adequació o validesa del Web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, de la web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el web.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.
 • Les opinions expressades pels usuaris en els fòrums, xat i missatges d’opinió habilitats a les diferents zones del portal repsol.com

X.- Durada;

 

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

 

Sense perjudici de l’anterior, HANNA CARWASH SL es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

 

XI.- Propietat Intel·lectual;

 

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a HANNA CARWASH SL indicant:

 

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

La marca HANNA són propietat d’HANNA CARWASH SL o de qualsevol de les empreses del seu grup, les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

XII.- Accessibilitat

 

hanna.cat desitja que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, condició o equipament tecnològic poden accedir a un lloc web. Per a això, ha pres diverses mesures:

 

 • Programació del lloc seguint la recomanació sobre els Fulls d’Estil en Cascada, Nivell 2, del W3C
 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla
 • Text alternatiu en les imatges

 

XIII.- Legislació aplicable i jurisdicció;

 

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

 

HANNA CARWASH SL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a totes les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del Web i de els seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, HANNA CARWASH SL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.