El contingut d’aquest lloc web (que inclou però no es limita a textos, imatges, components d’àudio i vídeo, en endavant CONTINGUTS) està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual. La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del lloc web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització d’Hanna Car Wash S.L., SA, és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

 

D’altra banda es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (download) a l’ordinador personal qualsevol material o document disponible al lloc web.

Responsabilitat dels continguts del lloc web i la seva actualització.

 

Hanna Car Wash SL, SA, rebutja la responsabilitat derivada d’una mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

 

La informació inclosa en aquestes pàgines web és la vigent a la data de la seva última actualització i deu ser considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis ia altres informacions addicionals. L’usuari pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició a la mateixa web.

 

Hanna Car Wash S.L., SA, no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al lloc web. Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al lloc web d’Hanna Car Wash SL, SA, i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix, estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya, per tant, en qualsevol cas serà d’aplicació la Legislació Espanyola essent competents els Tribunals Espanyols.

 

Hanna Car Wash S.L.

Cardenal Vives i Tutó, 20

08034 Barcelona

Tel. 932.058.978